Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy bình của bạn tiêu diệt kẻ thù của mình và né tránh các bẫy bằng cách đặt các đơn hàng khác nhau đặt ở bên phải.