Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Train tại Tower of Sages cho bạn 'tay sai' là các máy bay chiến đấu tốt nhất, có đến 100 để thu thập.