Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tổng số các đội quân chiến đấu cho xâm lược lãnh thổ của họ. Mua vũ khí và nâng cấp để đạt được.