Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đặt binh sĩ tất cả các cách để bắn zombie mà xuất hiện, với số tiền bạn nhận được có thể tăng quân đội của bạn.