Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

phần thứ ba của trò chơi này cuộc phiêu lưu thời trung cổ, nơi bạn lái xe một cung thủ trong nhiệm vụ khác nhau. Tìm hiểu để chơi như mô tả trong Hướng dẫn.