Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đào tạo robot của bạn và sau đó chống lại khác trong chiến đấu khác nhau. Với số tiền bạn kiếm được có thể đi mua nâng cấp và kỹ năng mới.