Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo các phong trào của một người lính sống sót chiến tranh. Trên màn hình đầu tiên sẽ dạy cho bạn để ném lựu đạn và bắn như hoặc tải lại vũ khí của bạn.