Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Maxx quản lý để có được từ các robot ác đã qua thành phố, tìm vũ khí tốt hơn để tiêu diệt tất cả.