Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn một trong hai nhân vật chính để đối mặt với tất cả các loại kẻ thù bạn sẽ gặp phải trên đường đi. Trên màn hình đầu tiên bạn sẽ tất cả thổi trước khi bạn bắt đầu.