Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phá hủy tất cả mọi thứ bạn có thể trong mỗi cấp độ bằng cách ném bom với pháo.