Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mario và Luigi bảo vệ các cuộc tấn công của đối phương bằng cách đặt các mảnh bạn có trên mỗi màn hình để các máy bơm không tiếp cận họ.