Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chỉ cần với tất cả các zombie bằng cách sử dụng vũ khí mà bạn tìm thấy để tồn tại. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể mua vũ khí và đạn dược khác.