Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bay như siêu nhân giữa các tòa nhà trong thành phố, núi hoặc không gian và đưa vào tàu địch.