Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp mẹ này để chăm sóc cho em bé chuẩn bị chai, thay tã hoặc chơi với anh ta. Nhưng cô cũng sẽ chăm sóc chuẩn bị thức ăn hoặc làm phần còn lại.