Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chuẩn bị mô hình của chúng tôi một cách tốt nhất; chọn trang điểm cơ bản phù hợp với tóc bạn chọn, bạn đặt quần áo sẽ kết hợp với bóng mắt ... bạn biết, đặt nó khá !!