Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lấy các đồ chơi mà bạn đã bị đánh cắp những quả bóng ném và đánh tất cả có ở mọi cấp độ, hãy cẩn thận và không cho kẻ trộm hoặc bị mất.