Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Tạo một tạp chí lựa chọn các bức ảnh trên trang bìa, trang bên trong chứa đầy các mặt hàng thời trang hoặc tim và không quên để có được một số công khai.