Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Điều khiển một robot để tiêu diệt những người đã nổi dậy chống lại con người, tiêu diệt chúng trước khi họ giết tất cả mọi thứ.