Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thoát khỏi cảnh sát trong một cuộc rượt đuổi thú vị xuống đường, khi bạn nhìn dồn bạn có thể yêu cầu giúp đỡ cho các xe tải hỗ trợ.