Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

trò chơi nền tảng thú vị, nơi bạn sẽ chiến đấu với ác nhảy kem vào chúng để loại bỏ chúng.