Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Xâm nhập vào vương quốc khác nhau gửi binh sĩ của bạn để tấn công các trại địch, xem xét số lượng của đối thủ để gửi thêm quân.