Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để giết một tên khủng bố nguy hiểm và đồng hành của mình trước khi họ giết bạn. Bạn cũng phải giải cứu các con tin được.