Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Điều khiển những tên trộm nổi tiếng nhất của lịch sử như là Robin Hood hay cướp biển Blackbeard để ăn cắp các kho báu và hoàn thành nhiệm vụ họ đi khen bạn.