Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy vương quốc của bạn phát triển thịnh vượng xây dựng đường giao thông, nhà ở cho công nhân và các tòa nhà của tất cả các loại để ngăn chặn cuộc xâm lược của đối phương.