Quảng cáo
9.6
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

trò chơi khá đẫm máu trong đó một Tyrannosaurus Rex để xử lý đó đã trốn thoát khỏi cái lồng và phải ăn con người tìm thấy.