Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mở rộng phiên bản của một trò chơi chiến đấu cổ điển. Chọn nhân vật yêu thích của bạn và chiến đấu để tồn tại.