Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chơi bóng đá với một mục đích khác hơn là ghi bàn. Thời gian này bạn phải cung cấp cho các trọng tài đang di chuyển qua lĩnh vực này.