Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thoi người nào và đá chống lại các zombies mà bạn tìm thấy trên đường phố. Hãy rất cẩn thận vì chúng tấn công theo nhóm và chịu được nhiều đòn.