Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thay đổi kiểu tóc đẹp nửa chị em Kim Kardashian, trước tiên bạn phải rửa tóc của bạn và sau đó chọn những kiểu bạn muốn chải tóc của bạn để có được nó.