Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cuộc chiến giữa chó và mèo đã bắt đầu và bạn phải giúp ngăn chặn mèo từ phá hủy các vệ tháp và nhận được vào thành phố.