Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nó giúp để trả thù cho cái chết của anh trai mình chiến đấu tất cả các kẻ thù mà bạn tìm thấy xung quanh thành phố. Sử dụng khăn hoặc vũ khí của bạn, bạn nhận được khi bạn tiến bộ trong trò chơi.