Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Joe là người duy nhất có thể đối phó với các robot đã thực hiện trên thế giới. Tiêu diệt tất cả chúng và các tòa nhà mà bạn tìm thấy.