Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ban tất cả các bộ phận của nền tảng cắt ngoài hành tinh theo thứ tự chính xác cho điều này xảy ra.