Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp công chúa Jasmine để làm sạch nhà của bạn, trước tiên bạn phải chà đèn ma thuật để có được các đối tượng cần thiết sau đó sử dụng để làm sạch. Và cuối cùng bạn có thể trang trí nhà của bạn bằng cách thay đổi màu sắc của đồ nội thất, sàn hoặc tường.