Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là thợ rèn của vương quốc và phải tạo ra thanh kiếm và tất cả các loại vũ khí cho các hiệp sĩ. Thực hiện theo các bước sau cẩn thận để tạo vũ khí mạnh mẽ và mạnh mẽ.