Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

thành phần mua sắm thực phẩm cần thiết để chuẩn bị một chiếc bánh pizza phong phú với công thức Ý điển hình.