Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Điều khiển một robot trong một trò chơi nền tảng thú vị. Trong màn hình đầu tiên bạn sẽ giải thích làm thế nào để chơi.