Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Shoot robot mà muốn vào khu vực được bảo vệ. Kiếm được tiền để mua vũ khí mới mạnh mẽ hơn.