Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Với chiếc dù của bạn hạ cánh trên một hành tinh lạ đầy người ngoài hành tinh mà bạn có để tiêu diệt trước khi bạn giết chúng. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và làm tăng mức độ khó khăn nếu bạn thích.