Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chơi ở chế độ miễn phí hoặc hoàn thành nhiệm vụ của người lính này. Tìm hiểu về màn hình đầu tiên phong trào và làm thế nào để sử dụng các loại vũ khí khác nhau để tiêu diệt bọn khủng bố.