Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chinh phục tất cả các vương quốc chiến đấu quân đội của họ. Tạo nhiều quân lính với vàng bạn nhận được từ trận thắng.