Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp công chúa để làm sạch lâu đài cuộc hẹn cho các hoàng tử. Nhặt quần áo, quét nhà, loại bỏ bụi và cuối cùng là trang trí nhà như bạn muốn.