Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tạo kiểu thay đổi con búp bê này 'Monster High' đầu tiên rửa tóc của cô, sau đó chọn màu sắc, phong cách bạn thích, thẳng, xoăn và cắt bạn thích.