Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để làm cho con số origami đẹp dấu hiệu của 'Hello Kitty' sau. Sau đó, bạn có thể sơn và thêm miếng dán để làm cho nó đẹp hơn.