Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Con mèo nổi tiếng nhất đã bị vấy bẩn váy mới của mình và nhu cầu giúp đỡ của bạn để đặt máy giặt, quần áo treo trên dây phơi, sắt và cuối cùng chọn quần áo để được đặt.