Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chơi với Hello Kitty và bạn bè của cô trốn tìm. Bạn sẽ phải tìm thấy chúng trước khi thời gian chạy ra ngoài và trong các tình huống khác nhau.