Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn hình ảnh mà bạn muốn vẽ lên khuôn mặt của 'Hello Kitty', sau đó bạn phải vẽ nó, cắt nó để mô hình và bây giờ bạn có thể vẽ trên khuôn mặt của bạn với những màu sắc bạn thích.