Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

người bắn súng đầu tiên với các kịch bản khác nhau và khó khăn để chứng minh mục đích của bạn với súng.