Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Quản lý con robot này sẽ phải đối mặt với kẻ thù với vũ khí khác nhau, bạn có thể đi mua sắm, hãy nhớ rằng mỗi đạn súng bị hạn chế.