Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đặt tải trên các xe tải và lái xe đến nơi mà chỉ ra bạn đang đánh bất cứ điều gì, mất mát hàng hoá.